Day: October 11, 2021

Латви улсад коронавирусын улмаас онц байдал зарлавЛатви улсад коронавирусын улмаас онц байдал зарлав

Латви улсад 10 -р сарын 11 -ээс эхлэн гурван сарын хугацаатай эртний эдлэлийн хэд хэдэн хязгаарлалт хүчин төгөлдөр болсноор онц ...