Day: November 4, 2022

Монгол Улс цөмийн зэвсэггүй статусаа баталгаажууллааМонгол Улс цөмийн зэвсэггүй статусаа баталгаажууллаа

НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблей холбогдох тогтоолын төслийг баталлаа НҮБ-ын Ерөнхий Ассамблейн 77 дугаар чуулганы нэгдүгээр хороо хуралдаж “Монгол Улсын олон улсын ...