Day: October 7, 2022

Монгол Улс сонирхсон бүх оросуудад оршин суух зөвшөөрөл олгоноМонгол Улс сонирхсон бүх оросуудад оршин суух зөвшөөрөл олгоно

Монголын Цагаачлалын алба ОХУ-ын бүх иргэнд оршин суух зөвшөөрөл олгоно. Сүүлийн үед Монголд орж ирэх оросуудын тоо эрс нэмэгдсэн. Монголын ...