Day: April 6, 2021

Google ЕХ-ны хуурамч мэдээллийн шинэ санд 29 сая доллар хандивлахаар болжээGoogle ЕХ-ны хуурамч мэдээллийн шинэ санд 29 сая доллар хандивлахаар болжээ

Тесла компанийн Европын гэр бүлийн зах зээлд эзлэх хувь (TSLA + 5.8%) 2020 онд зах зээлийн хувь хэмжээгээ алдсанаас хойш ...